Tillitsvalgtkurs Virke/HUK

bankort_og_mynter.jpg

Tillitsvalgtkurs Virke/HUK

Farmaceutene, Legeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, NITO m.fl. – avholder felles tillitsvalgtkurs på Soria Moria Hotell 11. - 12. januar 2016.

Et ønsket delmål ved kurset er at tillitsvalgte kan høste impulser fra hverandre, både fra andre tillitsvalgte i samme organisasjon og fra tillitsvalgte i andre organisasjoner. Det kan forhåpentligvis også skape kontakter til nytte i videre tillitsvalgtarbeid.

Felles tillitsvalgtskurs har blitt avholdt både i 2014 og 2015. Kurset kommer til å ha noen likhetstrekk med de forrige, men med en del endringer både når det gjelder opplegg og foredragsholdere. Vi tar sikte på at dere skal oppleve at deltakelse på kurset i 2016 er nyttig til tross for deltakelse på tidligere felleskurs.

Endelig program kommer på et senere tidspunkt, men tema for kurset blir blant annet forberedelse til hovedoppgjøret 2016, herunder om pensjon, og gjennomgang av avtaleverket.

Kom gjerne med innspill til tema som ønskes belyst!

Når og hvor?

Kurset vil bli holdt over to dager i perioden 11. til 12. januar 2016 på Soria Moria Hotell (Voksenkollen i Oslo), – http://www.soriamoria.no/

Kurset starter kl 11 første dag, og avsluttes med lunsj kl 12:30 – 13:30 andre dag.

Praktisk informasjon:

Vi tegner interessenter til kurset nå, grunnet begrenset plass vil vi måtte foreta en prioritering. Plass på kurset blir derfor tildelt etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Vi sørger for overnatting til de som får plass. Informasjon om reisebestilling blir sendt de som har fått plass på kurset.

Påmeldingsfrist onsdag 11. november 2015!

Bekreftelse på kursdeltakelsen vil bli sendt ut så raskt som mulig etter dette. Ved at det er begrenset antall og erfaringsvis stor etterspørsel etter kursplasser, kan vi dessverre ikke garantere at alle påmeldte får anledning til å delta. På dette kurset gjelder ikke først til mølla-prinsippet.

Påmelding: 

Vi har sendt ut invitasjon pr epost til aktuelle tillitsvalgte, dersom du mener du burde fått invitasjon, men ikke har mottatt epost – gi oss beskjed på kurs@farmaceutene.no så sjekker vi det ut, og sørger for at du blir invitert.