Tillitsvalgt på arbeidsplassen

Tillitsvalgt på arbeidsplassen

Tillitsvalgte i Norges Farmaceutiske Forening sitter med et stort ansvar. Tradisjonelt skal hver arbeidsplass med ett eller flere medlemmer i NFF utnevne en tillitsvalgt. 
I tillegg finnes det hovedtillitsvalgte, eksempelvis valgt av medlemmene i en apotekkjede. Disse vil typisk delta på lønnsforhandlinger.

Plikter, men også rettigheter
Det følger en del plikter med et tillitsverv, men visste du at det også medfører en god del rettigheter ved å være tillitsvalgt? 

 • Ved å la seg velge som tillitsvalgt har dine fagorganiserte kolleger vist at de stoler på deg
   
 • Du får innsikt i regler som gjelder for arbeidslivet.
   
 • Du får trening som konfliktløser.
   
 • Du utvider nettverket ditt – både innad i organisasjonen og utad i bedriften.
   
 • Et tillitsverv gir nyttig erfaring som er fin å ta med på CVen.
   
 • Gjennom opplæring og praksis som tillitsvalgt får du en innsikt som utvikler og modner deg som menneske. Den gjør deg dessuten i bedre stand til å skjøtte yrket ditt og til å ta på deg større oppgaver i bedriften og andre sammenhenger. 
   
 • Du har rett til å ta opp problemer/klagemål på arbeidsplassen med arbeidsgiveren.
   
 • Du kan bli medansvarlig for ikke så populære avgjørelser.
   
 • Det forventes at du er villig til å bruke noe fritid på vervet.
   
 • Rollen som tillitsvalgt kan være slitsom; de som har valgt deg som representant, forventer noe av deg.
   
 • Det forventes at du påser at rettigheter og plikter overholdes i henhold til avtaleverk.
   
 • Det forventes at du bidrar til godt samarbeid og gode relasjoner overfor arbeidsgiver og andre organisasjoner.
   
 • Som tillitsvalgt forventes du å løse problemer som eventuelt måtte oppstå på arbeidsplassen.