Tidligere overenskomster i Spekter

Spekter

NMD/Vitusapotek, sykehusapotekene (unntatt Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehusapotek) og de andre helseforetakene er medlem av Spekter. Farmaceutene er medlem av SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. Det er SAN som møter Spekter i de sentrale forhandlingene.

  • I Spekter-området er Hovedavtalen, og innledende del av overenskomsten (A-delen) felles. Disse finner du på nettsidene til SAN.

Område 9 - NMD/Vitusapotek

Gjeldende overenskomst:

Last ned hefte med Hovedavtale, A-del og B-del.

Tidligere overenskomst:

  • Overenskomst Farmaceutene - Vitusapotek 2014-2016, overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN (2014-2016) samt hovedavtale mellom Spekter og SAN (2013-2016)
  • Overenskomst HSH - NFF 2010 - 2012 (gjaldt for Vitus/NMD før de meldte seg inn i Spekter)

Område 10 - Helseforetak

Gjeldende overenskomster:

Tidligere overenskomster: