Temamøte om Parkinsons sykdom

2019_parkinsons_fb_event3.png

Temamøte om Parkinsons sykdom

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer temamøte om Parkinsons sykdom i samarbeid med Norges Parkinsonforbund torsdag 28. mars 2019.

Temamøte om legemiddelbehandling ved Parkinsons sykdom

DATO: Torsdag 28. mars
TID: Kl. 14:00–17:15
STED: Grønt auditorium, underetasje, B1 på Rikshospitalet

---------

Program

14:00-14:30
Mat og mingling 

14:30-14:40
Velkommen
Rønnaug Larsen, leder Norges Farmaceutiske Forening

14:40-15:40
Legemidler og avansert behandling
Mathias Toft, overlege og professor, Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus

15:40-15:50
Kort pause

15:50-16:20
Jakter på bedre behandling for parkinsonrammede
Lasse Pihlstrøm, lege og postdok-stipendiat, Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus

16:20-16:50
Hva bør en farmasøyt kjenne til – og hva kan du gjøre?
Ragnhild Støkket Stenshjemmet, helsefaglig rådgiver, Norges Parkinsonforbund
 

16:50-17:10
Parkinsons sykdom og cannabis
TBA

17:10-17:15
Spørsmål og avslutning
Rønnaug Larsen

------------

PÅMELDING:
Medlemmer i Norges Farmaceutiske Forening har fått tilsendt invitasjon med påmeldingslenke på epost. 
Andre som ønsker å delta benytter følgende påmeldingslenke 
Reise og opphold dekkes ikke.