Temamøte: Medikamentell behandling av ADHD -hva er riktig legemiddelbruk?

Temamøte: Medikamentell behandling av ADHD -hva er riktig legemiddelbruk?

Video fra dette arrangementet finner du her

Norges Farmaceutiske forening inviterer til temamøte:

«Medikamentell behandling av ADHD- hva er riktig legemiddelbruk?»

Tirsdag 24.april klokken 14:30-17:00 i

Kreftforeningens Vitensenter i Kongensgate 6.

Program 

14:30-14:45

Innledning ved Rønnaug Larsen, leder i Norges Farmaceutiske Forening

14:45-15:15

«Medikamentell behandling av voksne med ADHD».

Mats Fredriksen, fagansvarlig overlege, ph.d., spesialist i psykiatri og nevrologi, 

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF 

15:20-15:40

«ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse – Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging»

Psykologspesialist Egil Midtlyng og overlege Kristin A. Bakke

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus HF

15:40-15:55 PAUSE 

15:55-16:25

«AD/HD-medisinering – svakt vitenskapelig grunnlag»

Charlotte Lunde, lege , barne- og ungdomspsykiatri ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus

16:30-16:50

«Persontilpasset ADHD- medisinering; genotyping av atomoksetin (Strattera®)»

Espen Molden farmasøyt, forskningsleder/professor II, Senter for Psykofarmakologi Diakonhjemmet sykehus/Universitetet i Oslo 

16:50-17:00 

Oppsummering og avslutning ved Rønnaug Larsen, leder i Norges Farmaceutiske Forening

​​Presentasjoner fra møtet finner du nedenfor.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn