Temamøte: Medikamentell behandling av ADHD -hva er riktig legemiddelbruk?

Temamøte: Medikamentell behandling av ADHD -hva er riktig legemiddelbruk?

Norges Farmaceutiske forening inviterer til temamøte:
«Medikamentell behandling av ADHD- hva er riktig legemiddelbruk?»

Tirsdag 24.april klokken 14:30-17:00 i
Kreftforeningens Vitensenter i Kongensgate 6.

Program 

14:30-14:45
Innledning ved Rønnaug Larsen, leder i Norges Farmaceutiske Forening

14:45-15:15
«Medikamentell behandling av voksne med ADHD».
Mats Fredriksen, fagansvarlig overlege, ph.d., spesialist i psykiatri og nevrologi, 
Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF 

15:20-15:40
«ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse – Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging»
Psykologspesialist Egil Midtlyng og overlege Kristin A. Bakke
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus HF

15:40-15:55 PAUSE 

15:55-16:25
«AD/HD-medisinering – svakt vitenskapelig grunnlag»
Charlotte Lunde, lege , barne- og ungdomspsykiatri ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus

16:30-16:50
«Persontilpasset ADHD- medisinering; genotyping av atomoksetin (Strattera®)»
Espen Molden farmasøyt, forskningsleder/professor II, Senter for Psykofarmakologi Diakonhjemmet sykehus/Universitetet i Oslo 

16:50-17:00 
Oppsummering og avslutning ved Rønnaug Larsen, leder i Norges Farmaceutiske Forening

 

Påmelding 

 

Påmelding
Arrangementet er åpent for alle. 
Invitasjonsmail med påmeldingslenke blir sendt medlemmer i egen mail.

Andre interesserte kan melde seg på via følgende lenke: https://response.questback.com/norgesfarmaceutiskeforening/ulkvnd4z0t