Tariffkonferanse 2017

Tariffkonferanse 2017

20.3.17 – 21.3.17

Innlegg fra 

Kari Saastad (Spekter), Terje Kvaal (Norsk medisinaldepot), Knut Arne Colbjørnsen (Apotek 1), Harald Johnsrud (Boots), Inger Lise Blyverket (Virke), Tore Prestegaard (Sykehusapotekene), Ingunn Tho (Universitetet i Oslo) og Rønnaug Larsen (Farmaceutene).

Sted

Thon Conference Universitetsgata, Universitetsgaten 26, Oslo

Målgruppe

Konferansen retter seg mot: 

  • Sentralstyret
  • Styrene i seksjoner og fora (NFF-A. NFF-F, NFF-O, NFF-D og NFF-P)
  • Hovedtillitsvalgte og vara-hovedtillitsvalgte i alle tariffområder (Virke-Apo, Virke-HUK, Staten, KS, Oslo kommune, NHO og frittstående apotek)
  • Foretakstillitsvalgt og vara-foretakstillitsvalgte fra helseforetakene

Farmaceutene betaler også reise og opphold for ovenstående. Dersom avtalen i tariffområdet ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet.

  • Øvrige tillitsvalgte/medlemmer kan til selvkost delta på den eksterne delen av programmet første dag, med forbehold om plass. 

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. 

Læringsmål

Samlingen skal gi deltakerne innsikt i utgangspunktet for lønnsforhandlingene i 2017, og grunnlag for å diskutere fremtidig utvikling av farmasøyters rolle i alle virksomheter.

Program

Program for den eksterne delen av konferansen.

Program for den eksterne og interne delen av konferansen.

Rett til fri

Tillitsvalgte har rett til fri for å delta på tariffkonferansen med tilhørende opplæring. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
  • Staten: Hovedavtalen § 34
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Innkalling og påmelding - tillitsvalgte

Medio januar får alle aktuelle deltakere en personlig invitasjon pr Questback. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Påmelding - øvrige

Øvrige som er interessert i fagprogrammet 20. mars kan benytte denne lenken. Merk! Det er begrenset med plass, og det kommer en egen epost med bekreftelse på at du har fått plass.

Foiler fra tariffkonferansen

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn