— Tar ikke hensyn til medbestemmelse og involvering av ansatte

jonolewhist_1_of_1.jpg

— Tar ikke hensyn til medbestemmelse og involvering av ansatte

Farmaceutenes forhandlingssjef Jon Ole Whist støtter opp under kritikken fra Akademikerne mot utflyttingen av statlige arbeidsplasser fra Oslo.

— Vi vet per tid ikke om noen av våre medlemmer er eller vil bli berørt av disse endringene. Vi støtter uansett opp under de som nå blir rammet, sier forhandlingssjef i Farmaceutene, Jon Ole Whist.

Etter at det torsdag 16.februar ble klart at regjeringen ønsker å flytte flere statlige arbeidsplasser fra Oslo ut i distriktene, reagerte leder i Akademikerne Stat, Anders Kvam, på Akademikernes nettside.

«Akademikerne er positive til å etablere statlige arbeidsplasser rundt om i landet, men det må gjøres på riktig måte. Å glemme arbeidsgiveransvaret i en politisk sak som denne er ikke veien å gå. Vi har medlemmer og tillitsvalgte som opplever at de ikke blir hørt når deres arbeidsplasser nå blir vurdert relokalisert på et nytt sted», sier Kvam.

I tillegg til at det allered er vedtatt å flytte ut 235 arbeidsplasser og nyetablere 400 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, skal det også utredes om ytterligere 1200 stillinger skal flyttes eller nyetableres i distriktene.

Kvam i Akademikerne mener at all erfaring i slike prosesser tyder på at fagmiljøer vil bygges ned og deretter opp igjen fra bunnen av.

«Akademikerne mener at man her kaster en hardt opparbeidet kompetanse på båten og svekker statlige tjenester frem til det er bygget opp et nytt fagmiljø», sier han.