Streik avverget i Vitusapotek

ronnauglarsen_1_of_16_0.jpg

Streik avverget i Vitusapotek

Det ble tirsdag 17. september klokken 0100 oppnåd enighet mellom SAN/Farmaceutene og Spekter/NMD (Vitus) om mellomoppgjøret 2019.

 

Mandag 16. september klokken 10.00 satte partene seg ned hos Riksmekleren. Meklingsfristen var satt til midnatt, og partene kom til enighet en time på overtid.

Det ble brudd i lønnsoppgjøret for farmasøyter i NMD i mai i vår, og mellomoppgjøret gikk dermed til mekling.

­— Vi er glad for at vi kom til enighet i meklingen, og at vi unngår streik. Farmasøyter i Vitus har nå fått et lønnsoppgjør på 3,2 (frontfaget) som er på linje med resten av arbeidslivet.

Vi har fått gjennomslag for å heve minstelønnen for både reseptar- og provisorfarmasøyter betraktelig. Minstelønnen for reseptarer økes med kr 15.000,- og minstelønnen for provisorer økes med kr 30.000. Ny minstelønn for reseptarer er nå 415.000,- og for provisorer er ny minstelønn nå kr. 500.000,-. Farmasøyter er kjernekompetansen i apotek, så vi er fornøyd med å ha fått hevet minstelønnen, sier Rønnaug Larsen, leder i Norges Farmaceutiske Forening

Det vil bli igangsatt et partssammensatt arbeid som skal se på lønnspolitiske føringer i NMD/Vitus. Dette er et ledd i en prosess for finne fram til gode og omforente løsninger som skal bringes med inn i hovedoppgjøret 2020.

— Selv om vi ikke fikk innfridd alle våre krav, fikk vi til slutt et tilbud vi kunne akseptere. Vi har fremdeles mye å jobbe med inn mot neste års hovedoppgjør, sier foreningens leder Rønnaug Larsen.

 

Riksmeklers møtebok og akseptert meklingsforslag: https://www.farmaceutene.no/sites/default/files/atoms/files/190917-motebok_og_akseptert_forslag-riksmekleren.pdf