Støtter ønske om tidligere mangelinformasjon

Modell.png

Støtter ønske om tidligere mangelinformasjon

Farmaceutene støtter opp om forslaget til en ny modell for tidligere å dele informasjon om forsyningssvikt i legemiddeldistribusjonskjeden.

I en felles uttalelse går European Industrial Pharmacists Group (EIPG) og flere andre europeiske bransjeforeninger ut mot for treg og manglende informasjonsflyt rundt legemiddelmangel.

Her kan du lese hele uttalelsen.

Bransjeforeningene foreslår en ny modell der apotekene skal kunne rapportere inn mistanke om legemiddelmangel til et nasjonalt system dersom en legemiddelgrossist ikke er i stand til å levere et bestilt produkt innen 72 timer. Representanter fra legemiddeldistribusjonskjeden vil så vurdere om meldingen gir grunnlag for å utarbeide et mangelsignal. Mangelsignaler publiseres for aktørene i distribusjonskjeden, myndigheter og publikum. Hensikten med denne modellen er at alle aktører (og publikum) tidligere blir informert om antatt legemiddelmangel.

Farmaceutene mener et slikt system vil være svært fordelaktig. Når apotek, forskrivere og pasienter på et tidlig tidspunkt får informasjon om antatt legemiddelmangel, vil dette øke pasientsikkerheten ved at man får tid til å ta forhåndsregler og tilrettelegge behandling.

I utgangspunktet er det en nasjonal modell som foreslås, men som på sikt kan knyttes sammen på europeisk nivå. Farmaceutene håper aktørene i legemiddeldistribusjonskjeden i Norge vil gå sammen om å danne en slik modell.

 

Rønnaug Larsen, leder i Farmaceutene

Ørjan L Apeland, Leder NFF-P

Quynh Le, Farmaceutenes representant i European Industrial Pharmacists Group (EIPG)