Statusoppdatering forhandlingene med Spekter 2019

2019_-_lonnsoppgjoret4.jpg
Pixabay.com

Statusoppdatering forhandlingene med Spekter 2019

Her følger en statusoppdatering for forhandlingene i Spekters virksomheter pr 9. mai 2019.

Område 9

  • NMD – brudd lokalt – det blir nå bistandsforhandlinger, 10. mai.

Område 10

  • UNN HF – Enighet
  • Helse Bergen HF – Enighet
  • OUS HF – Enighet
  • St. Olavs hospital HF – Enighet

Ved Finnmarksykehuset HF blir Farmaceutene ivaretatt av NITO, her er man kommet til enighet.

Ved Sykehuset Innlandet HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Sørlandet Sykehus HF blir Farmaceutenes medlemmer også ivaretatt av NITO, ved disse foretakene er det fortsatt forhandlinger.

Område 11

  • Sykehusapotekene HF – Enighet
  • Sykehusapotek Nord HF – Enighet
  • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF – Enighet
  • Sjukehusapoteka Vest HF – Enighet
  • Sykehusinnkjøp HF – Enighet - Her forhandler SAN (Nito+Farmaceutene)

Selv om det er enighet lokalt kan ikke tillitsvalgte (eller ledelsen) informere om resultatet. Resultatet kan først gis når den enkelte område er "lukket", det vil si at alle SANs forhandlingsløp i det enkelte område er avsluttet.