Statusoppdatering forhandlingene i Spekter 2019

penger_seddel_mg_1539.jpg

Statusoppdatering forhandlingene i Spekter 2019

Her følger en statusoppdatering for forhandlingene i Spekters virksomheter pr 6. mai 2019.

Område 9

  • NMD – brudd lokalt – det blir nå bistandsforhandlinger, ikke bestemt når, men forhåpentligvis denne uken.

Område 10

  • UNN HF – Enighet
  • Helse Bergen HF – berammet 2/5, 7/5 og 10/5
  • OUS HF – berammet 29/4, 2/5 og 9/5
  • St. Olavs hospital HF – berammet 6/5

Område 11

  • Sykehusapotekene HF – Enighet
  • Sykehusapotek Nord HF – Enighet
  • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF – Enighet
  • Sjukehusapoteka Vest HF – Enighet
  • Sykehusinnkjøp HF – bedt om teknisk bistand – her forhandler SAN (Nito+Farmaceutene)

Selv om det er enighet lokalt kan ikke tillitsvalgte (eller ledelsen) informere om resultatet. Resultatet kan først gis når den enkelte område er "lukket", det vil si at alle SANs forhandlingsløp i det enkelte område er avsluttet.