Status lønnsoppgjørene 2019 pr 7. juni

bench-press-1013857_1920.jpg
Pixabay: bench-press-1013857_1920.jpg

Status lønnsoppgjørene 2019 pr 7. juni

Lønnsoppgjøret 2019 er i gang, og du kan følge utviklingen på våre nettsider.

Du finner alle nyheter på foreningens samleside om lønn- og lønnsoppgjør.

3,1 % generelt tillegg i Apotek 1

HTV-gruppen i Apotek 1 kom 6. juni til enighet med arbeidsgiver om lønnsoppgjøret for 2019. Enigheten innebærer et generelt tillegg til samtlige farmasøyter – herunder studenter – på 3,1 % med virkning fra 1. april 2019. Minstelønn for studenter økes tilsvarende.

For farmasøyter som skulle hatt opprykk fra trinn 13 til trinn 14 på gammel tabell ved nyttår, gis halve opprykket som et eget tillegg.

«Vi føler at vi hadde reelle forhandlinger, HR tok våre innspill på alvor, og vi brukte mye tid på å diskutere grunnlaget for våre krav, og deres begrunnelse for deres tilbud», sier HTV Ingun Gjerde.

Les mer…

NMD-oppgjøret til mekling

Det er brudd i lønnsoppgjøret i NMD/Vitusapotek, og oppgjøret går nå til mekling. Bruddet skyldes at lønnsnivået i NMD/Vitusapotek nå ligger betydelig under sammenliknbare arbeidssteder, samtidig som NMD leverer rekordresultater. I forhandlingene har NMD ikke vist vilje til å gå inn i problemstillingen. Både krav om regulering av minstelønnssatser og minstelønn for studenter er avvist.

Les mer…

Boots forhandler 18. juni

Lønnsoppgjøret i Boots blir avsluttet i lokale forhandlinger 18. juni, og vi kommer tilbake med resultatet nå dette foreligger.

Lønnsoppgjøret i Spekter område 11

Alle de fire sykehusapotekene og Sykehusinnkjøp er ferdig med lokale forhandlinger.

Resultatene finner du her…

Lønnsoppgjøret i Spekter område 10

I Spekter område 10 (sykehus) er det brudd i seks lokale forhandlinger for Nito og Jordmoforeningen. Det blir derfor gjennomført sentrale fase 3-forhandlinger 12. juni. Selv om Farmaceutenes lokale forhandlinger i sykehusene er ferdig lokalt, vil vi ikke kunne informere om resultatet før hele område 10 er ferdig. Vi kommer tilbake med informasjon.

Lønnsoppgjøret i staten

Det ble enighet i mekling om at Farmaceutene og Akademikerne stat skal forhandle lokalt om fordeling av 2,15 % lønnsvekst med virkning 1. mai. Forhandlingene vil finne sted i den enkelte statlige virksomhet i løpet av høsten.

Les mer…