Staten

Staten ved Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har inngått tariffavtale med Akademikerne stat, som Farmaceutenes medlemmer er omfattet av.