Stat

Tariffområdet stat omfatter ansatte i statsforvaltningen og statlige virksomheter. Farmaceutenes medlemmer i staten jobber bl.a. i  Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Helfo, forsvaret og på universitet og høgskoler, i tillegg til andre etater.

Samleside for statens lønns- og personalpolitikk

Staten utgjør et eget forhandlingsområde. Farmaceutene har inngått en samarbeidsavtale med Akademikerne som innebærer at Akademikerne stat forhandler på vegne avFarmaceutene overfor staten.

Forhandlinger

Les mer om forhandlinger i statens tariffområde.