Starten på den siste bølge

Starten på den siste bølge

(Siste nytt fra leder, publisert i NFT 1/2020)

Når et år starter, føler jeg meg alltid som en surfer (enda så lite atletisk som jeg er). Jeg padler ut, fanger bølgen, kommer meg opp – og jobber hardt for å holde balansen når bølgen (les oppgavene) bygger seg opp og så går mot land. Spennende, gøy og utfordrende. Hver bølge er unik.

Jeg starter nå på mitt siste år som leder av foreningen – min siste lederbølge. Det blir et veldig aktivt og spennende år! Allerede nå i januar har jeg booket møter med kretsstyrene for å sikre meg lokalkompetanse, når vi i løpet av året skal gå fra 15 kretser til 5 regioner og distriktsgrupperinger. Og til våren er det hovedoppgjør. Ifølge Aftenposten spår Statistisk sentralbyrå og Norges Bank at lønnstilleggene de neste tre årene blir de høyeste siden gullårene frem til 2013.

En opptelling i Legemiddelverkets apotekoversikt viser at det per 4. desember 2019 var etablert 36 nye apotek i 2019: 5 frittstående, 9 Vitusapotek og 22 Apotek 1. Og enda mangler desemberetableringer i denne statistikken. I 2018 ble det etablert 39 nye apotek: 12 frittstående, 11 Vitusapotek og 16 Apotek 1. De aller fleste kjedeapotekene etableres på steder med apotek fra før av.

Med en så høy årlig etableringsrate er det selvsagt vanskelig å overbevise noen om at legemiddelavansen er for dårlig eller at apotekvesenet går dårlig.

Foreningen sendte i starten av fjoråret en bekymrings­melding til Apotekforeningen om faglige og arbeidsmiljømessige konsekvenser ved etablering av små enheter – for de blir ofte små når mange konkurrerer om det samme kundegrunnlaget. I en arbeidsmiljøundersøkelse vi foretok i fjor vår mente 1/3 av responderende apotekfarmasøyter at apoteket de jobber på er underbemannet med tanke på farmasøyter. Arbeidsgivers lave bemanningsstandard og manglende bruk av vikar oppgis som hyppige årsaker.

Som profesjonsforening ønsker vi selvsagt velkommen alle apotektjenester der det betales for at farmasøyter bruker sin legemiddelkompetanse til å fremme riktig bruk av legemidler. Inhalasjonssjekk, Medisinstart og veiledning ved utlevering av Viagra Reseptfri skal i henhold til kvalitetsstandarder og lovverk utføres av farmasøyter.

For flere farmasøytiske apotektjenester setter krav til god nok farmasøytisk bemanning. I nevnte arbeidsmiljøundersøkelse svarte kun 61,5 prosent av apotekfarmasøytene at farmasøytbemanningen var fulltallig «forrige gang du var på jobb på en hverdag»

Med bakgrunn i dette vil jeg oppfordre alle apotek­farmasøyter til å påse at Inhalasjonssjekk, Medisinstart og veiledning ved utlevering av Viagra Reseptfri utføres på apoteket – og at de utføres av farmasøyter.

I året som har gått har vi sett hvor store utfordringer det kan bli når anbud fører til skifte av tilbyder. Dette har ikke bare betydning for pasienter som mottar tjenesten – som fagforening ser vi også hvilken betydning slike anbudsprosesser kan få for våre medlemmers arbeidsplasser.

Det er utfordrende når arbeidsplasser flyttes, nedbemannes eller legges ned. Det kan imidlertid bli enda mer utfordrende dersom ikke oppsatte regler følges. Da er det godt å være fagforeningsmedlem og ha en plasstillitsvalgt som kan sikre at alt går for seg i henhold til arbeidsmiljøloven og overenskomstene/tariffavtalene. Hvem er plasstillitsvalgt hos deg – vet du det?

Rønnaug Larsen, leder av Farmaceutene