Hva har jeg krav på i forbindelse med foreldrepermisjon?

Rett til permisjon ved svangerskap, fødsel og i barnets første tre leveår, er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 12.

Betalingsbestemmelsene finner du hos NAV, der det også er godt beskrevet hvilke ulike løsninger man kan benytte seg av. I tillegg til full permisjon er det bl.a. mulig med fleksibelt uttak og tidskontoordninger.

Hovedregelen er at foreldrene finner ut hvordan de ønsker å fordele permisjonsperioden, og deretter varsler arbeidsgiverne, som må forholde seg til foreldrenes valg. Dersom man ønsker delvis permisjon, er det en ordning som må avtales med arbeidsgiver.

Hvis du har spørsmål, etter å ha lest deg opp hos NAV, kan du ta kontakt på bistand@farmaceutene.no