Ammefri

Jeg ser av overenskomsten av jeg har krav på en times ammefri fram til barnet er ett år. Men har også hørt om andre steder der det er to timer. Hva stemmer? Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ta denne ammetimen/e? Jeg skjønner at det må være praktisk gjennomførbart for apoteket, men syns det ville vært fint om det kan gjøres på slutten eller starten av dagen. Hvis jeg må gjøre det midt på dagen vil jo store deler av timen gå til reisetid.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn