Ferie - Røde dager, nulltimersdager og overtid

Jeg jobber som apoteker i et apotek uten overenskomst. Hvordan skal jeg håndtere røde dager og nulltimersdager/fridager/avspaseringsdager som faller samtidig som ferien til farmasøyten? Kan farmasøyten kreve å kun ta ferie i uker med lørdagsjobbing? Kan jeg pålegge farmasøyten arbeid på fridager/nulltimersdager/avspaseringsdager?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn