Kan arbeidsgiver flytte arbeidstid pr sms dagen før?

Jeg er tillitsvalgt for farmasøytene på apoteket der jeg jobber, og vi er involvert i en pågående uenighet angående forskyving av arbeidstid. Jeg har fått i oppgave å ha et møte med apoteker angående dette, og i denne forbindelse har flere spørsmål dukket opp. Et spørsmål jeg ønsker svar på er hvordan ting skal gjøres når en eller flere andre ansatte plutselig er blitt syke, og arbeidsgiver ønsker at jeg (med mulig bare på få dagers/noen timers varsel via sms) endrer arbeidstiden min for å "dekke inn" for den syke farmasøyten. For eksempel fikk jeg en sms fra apoteker på fredag der hun spør om jeg i stedet for min vanlige dagvakt kan jobbe seinvakt på førstkommende mandag fordi hun som skal ha den vakten er syk. Så kunne jeg heller få jobbe dagvakt den dagen jeg vanligvis har kveldsvakt. Jeg svarte ja til dette tilbake på sms, men skal jeg egentlig ha overtid for dette? Og hun skal vel i prinsippet varsle meg fire uker før? Hvordan skal slikt ordnes i praksis? Samme tilfelle var da en annen farmasøyt var sykemeldt (og ville være borte fra sin lørdagsvakt). Da fikk jeg også spørsmål på sms den om jeg kunne bytte lørdagsvakt og jobbe førstkommende lørdag i stedet for påfølgende lørdag. Denne gangen hadde jeg planer og kunne dessverre ikke bytte vakt. Men hvordan er reglene på dette? Er det greit at arbeidsgiver bare bytter/flytter arbeidstiden slik uten at arbeidstaker får en slags kompensasjon? Slikt har skjedd flere ganger tidligere, at jeg har fått melding kvelden før om jeg kan stille tidligere enn jeg pleier dagen etter fordi ting må ordnes osv. Derfor hadde det vært fint å få klarhet i hva som egentlig er reglene på dette.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn