Forskjøvet arbeidstid dag før helligdag

Ønsker avklaring på følgende problemstilling. Jeg har en turnus som går over 6 uker og som gjentas. Hver onsdag har jeg arbeidstid fra 14.00 til 20.10. Onsdag før skjærtorsdag stenger senteret og dermed apoteket kl 18. Jeg har da fått en SMS fra daglig leder om at jeg da må jobbe fra kl 11- 18.10, dette uten noe ekstra. Er det riktig at man bare kan forskyve arbeidstiden på denne måten uten noe kompensasjon? Hilsen farmasøyt i Apotek 1

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn