Har apotekere krav på overtid og ulempe?

Jeg er apoteker og i min arbeidskontrakt står det at jeg er særlig uavhengig. Jeg har en god lønn, og har alltid styrt meg selv, men nå har kjeden bl.a. sagt at jeg ikke får lov til å føre opp ulempe når jeg selv inngår i arbeidsplanene.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn