Spekter område 4, 10 og 11 (Status 28.10.20)

sykehuset_levanger_05_2013.jpg

Spekter område 4, 10 og 11 (Status 28.10.20)

Spekter område 10 (sykehus) og område 11 (sykehusapotek m.m.) har forhandlet lokalt, med ulikt utfall.

Status område 4 pr 28. oktober 2020

SAN:

 • Norsk Helsenett SF - enig lokalt

I dette området er det fase 3-forhandlinger med en annen virskomhet.

Status område 10 pr 28. oktober 2020

Farmaceutene:

 • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF - enig lokalt
 • Helse Bergen HF - enig lokalt
 • Oslo universitetssykehus HF - enig lokalt
 • St. Olavs Hospital HF - har teknisk sett bedt om bistand, men fortsetter lokale forhandlinger

NITO for Farmaceutene:

 • Helse Møre og Romsdal HF - har teknisk sett bedt om bistand, men fortsetter lokale forhandlinger
 • Sykehuset Innlandet HF - har teknisk sett bedt om bistand, men fortsetter lokale forhandlinger
 • Helse Stavanger HF - enig lokalt
 • Sørlandet sykehus HF - har bedt om bistand
 • Helse Nord-Trøndelag HF - har bedt om bistand

Selv om våre tillitsvalgte og arbeidsgiver er enige lokalt, er oppgjøret ikke ferdig ("lukket") før alle øvrige SAN-Helse-forhandlinger i samme område er ferdig. Inntil området er lukket, er det ikke anledning til å informere om resultatene.

Pt er status for NITO og Jordmorforeningen hhv 14 bistandsbehov (hvorav 4 teknisk) og 8 bistandsbehov (hvorav 4 teknisk).

Status område 11 pr 28. oktober 2020

Farmaceutene:

 • Sykehusapotek Nord HF - enig lokalt
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF - bistandsbehov
 • Sjukehusapoteka Vest HF - bistandsbehov
 • Sykehusapotekene HF - bistandsbehov

SAN:

 • Sykehusinnkjøp HF - bistandsbehov

Selv om våre tillitsvalgte og arbeidsgiver er enige lokalt, er oppgjøret ikke ferdig ("lukket") før alle øvrige SAN-Helse-forhandlinger i samme område er ferdig. Inntil området er lukket, er det ikke anledning til å informere om resultatene.

NITO har ytterligere 4 tekniske bistandsbehov i område 11.

I tillegg forhandles det om opprettelse av SAN-overenskomst i område 11, men utenom lønnsoppgjøret for:

 • Helseplattformen SF