Spekter område 11 lukket - SAV og SA utsatt til 16. august 2021

norgesbank-pressebilder_sedler_mynter_nyseddelseriejpg.jpg
Norges Bank

Spekter område 11 lukket - SAV og SA utsatt til 16. august 2021

Spekter og SAN ble 24. juni 2021 enige om å lukke område 11, med unntak av Sjukehusapoteka Vest HF og Sykehusapotekene HF, der det er berammet fase 3-forhandlinger 16. august. Lønnsoppgjøret kan derfor utbetales for Sykehusinnkjøp HF, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Sykehusapotek Nord HF. Helseplattformen AS mekler 28. juni.

Vi har tidligere meldt om lokale enigheter i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Sykehusapotek Nord HF, men resultatene har vært "hemmelige" inntil område 11 ble lukket. Resultatene kan nå offentliggjøres, og lønnsoppgjøret kan betales ut.

Resultatene

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Partene forhandlet 27. april, og ble enige om et lønnsoppgjør der resultatet ble beregnet til 3,2 % av lønnsmassen, fordelt med et generelt tillegg på 2,85 % til alle, og en avsetning på 0,35 % til individuell fordeling, i tråd med kriteriene i overenskomsten. Virkningsdato er 1. januar.

Sykehusapotek Nord HF

Partene forhandlet over to dager, og fikk bistand fra Spekter og SAN den andre forhandlingsdagen 7. mai. Resultatet er beregnet til 2,87 % av lønnsmassen. Sykehusapotek Nord HF har en lønnstabell, og satsene på denne ble regulert som del av oppgjøret. Virkningsdato er 1. januar.

Sykehusinnkjøp HF

Spekter og Akademikerne helse hadde fase 3-forhandliger for område 10 (helseforetak med pasientkontakt) 24. juni. Hos Akademikerne er Sykehusinnkjøp HF plassert i område 10, og SAN ble derfor tilbud tilsvarende løsning som Akademikerne. Resultate innebærer 2,82 % generelt tillegg. Virkningsdato er 1. januar.

Sykehusapotekene HF og Sjukehusapoteka Vest HF

Spekter og SAN er enige om at fase 3-forhandlingene for Sykehusapoteken HF og Sjukehusapoteka Vest HF berammes til 16. august. Det betyr at disse to foretakene er "løftet ut" av område 11, som lukkes nå. Konsekvensen er at øvrige virksomheter i område 11 kan effektuere oppgjøret, mens en eventuell konflikt dersom det ikke oppnås enighet 16. august, blir isolert til disse to foretakene. Dette er et avvik fra hovedorningen i Spekters forhandlingssystem, men en praktisk god løsning for de involverte.

Helseplattformen AS - mekling 28. juni

Helseplattformen AS hører hjemme i Spekter område 11, men siden det der er tvist knyttet til opprettelse av B-del, er virksomheten formelt sett ikke ennå blitt del av område 11. Det betyr at tvisten der håndteres uavhengig av området for øvrig. Det er berammet mekling 28. juni. Foreløpig er ingen av Farmaceutenes medlemmer tatt ut i en mulig streik.