Spekter - Område 11

I Spekter område 11 "Øvrige helseforetak" hører bl.a. Sykehusinnkjøp HF og de offentlig eide sykehusapotekforetakene hjemme.