Spekter - Område 10

I Spekter område 10 "Helseforetak med sykehusdrift" hører de offentlig eide sykehusene hjemme.