Spekter 2018 - Område 11 lukket - sentrale forhandlinger i område 9 og 10

medlemsfordel_lonnsforhandlinger.png

Spekter 2018 - Område 11 lukket - sentrale forhandlinger i område 9 og 10

Lønnsoppgjøret for Spekter-området er ennå ikke avsluttet. Det blir sentrale forhandlinger for å avslutte områdene 9 og 10.

Farmaceutene har overenskomster i tre av Spekters tolv forhandlingsområder. Det fordeler seg som følger

Område 9:

  • NMD

Område 10: 

  • Oslo universitetssykehus HF
  • St. Olavs hospital HF
  • Helse Bergen HF
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Område 11:

  • Sykehusapotekene HF
  • Sjukehusapoteka Vest HF
  • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
  • Sykehusapotek Nord HF

Det jobbes også med å opprette B-del ved Sykehusinnkjøp HF, som blir plassert i område 11.

Status på oppgjøret pr 6. juni 2018

Område 11 er lukket pr 30. mai, og lønnsoppgjøret i disse virksomhetene blir nå effektuert. Informasjon blir gitt av arbeidsgiver og foretakstillitsvalgte.

Område 9 er fortsatt ikke lukket. Dette skyldes at det ikke er oppnådd enighet mellom Sporveien og SAN-gruppen i Sporveien. Sentrale forhandlinger (fase 3) er berammet til 11. juni, og ytterligere informasjon blir gitt når disse forhandlingene er sluttført.

Område 10 er heller ikke lukket. Her er det Helse Bergen og NITO som ikke har oppnådd enighet, det er også berammet bistandsforhandlinger mellom Vestre Viken og NITO. Sentrale forhandlinger (fase 3) er berammet til 21. juni, og ytterligere informasjon blir gitt når disse forhandlingene er sluttført.