Spekter 2018 - Område 10 lukket (sykehus)

tid-og-penger_-_smalt.jpg

Spekter 2018 - Område 10 lukket (sykehus)

Onsdag 20. juni kl 18:20 ble lønnsoppgjøret for Spekter område 10 "lukket" etter sentrale forhandlinger (fase 3) mellom Spekter og SAN. Resultatet fra B-delsforhandlingene i sykehusene kan dermed offentliggjøres, og lønnsoppgjøret effektueres.

Farmaceutenes lokale forhandlingsutvalg i sykehusene gjennomførte lokale forhandlinger, og kom til enighet med de respektive arbeidsgiverne, før forhandlingsfristens utløp 31. mai. Slik forhandlingssystemet i Spekter er bygget opp, måtte alle SANs lokale forhandlinger i område 10 avsluttes, før oppgjørene kunne offentliggjøres og effektueres.

At oppgjøret først ble avsluttet 20. juni, skyldes at det ikke ble oppnådd lokal enighet mellom NITO og Helse Bergen HF. Denne uenigheten ble løst gjennom de sentrale forhandlingene.

Etter årets lønnsoppgjør har Farmaceutene dermed avtaler med følgende sykehus:

  • Finnmarkssykehuset HF (via NITO)
  • Helse Bergen HF (egen)
  • Helse Nord Trøndelag HF (via NITO)
  • Oslo Universitetssykehus HF (egen)
  • St. Olavs Hospital HF (egen)
  • Sykehuset Innlandet HF (via NITO)
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (egen)

B-delene vil bli publisert på nettsidene i løpet av sommeren, etter redaksjonell gjennomgang og korrekturlesning.

Se også SANs nettsider for de sentrale protokollene.