Spekter 2018 - innledende forhandlinger avsluttet

img_3873.jpg

Spekter 2018 - innledende forhandlinger avsluttet

Spekter og Farmaceutene gjennom SAN er enige i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon, det vil si A-delen og protokollen til denne. Dermed er også fristene for de lokale forhandlingene om B-deler og økonomi fastsatt.

Ved siden av forhandlingsfristene er det blitt enighet om noen små tekstlige justeringer i A-delen, samt om ny områdeinndeling.

Spekters virksomheter skal nå skal inndeles i 13 overenskomstområder, mot tidligere 10. Den virksomhetsvise inndelingen ligger som vedlegg til protokollen.

Tidligere område 9 er nå delt i område 4, 9 og 12, mens helseforetakene som ikke driver pasientbehandling ligger i område 11.  Lovisenberg Diakonale sykehus er flyttet til område 13, sammen med Martina Hansens Hospital.

Farmaceutene har dermed medlemmer i område 9 (NMD/Vitus, VESO, Vetlis og Mediq), område 10 (OUS HF, Helse Bergen HF, St. Olavs Hospital HF og UNN HF) og område 11 (Sykehusapotekene HF, Sjukehusapoteka Vest HF, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, Sykehusapotek Nord HF og Sykehusinnkjøp HF - det siste straks B-delen er på lass). 

SAN og Farmaceutene er fornøyd med denne inndelingen, og vi tror at dette blir lettere å håndtere for alle parter.

I A-delen fikk vi inn en mer forpliktende tekst om kompetanseutvikling. I tillegg til dette har SAN og Spekter revidert «Retningslinjer for lokale forhandlinger i helseforetak».  Her er det også presisert at det skal tilbys felles opplæring dersom lokale parter ønsker dette.

Fristene for de videre forhandlingene  er som følger:

Område 9 og 11:

  • Bistandsfrist: 27. april
  • Forhandlingsfrist: 9.mai

Område 10:

  • Bistandsfrist: 16.mai
  • Forhandlingsfrist: 30.mai

Tillitsvalgte vil få tilsendt et informasjonsskriv med litt mer informasjon i slutten av uke 15.