Spekter

NMD/Vitusapotek, sykehusapotekene (unntatt Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehusapotek) og de andre helseforetakene er medlem av Spekter. Norges Farmaceutiske Forening er medlem av SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. Det er SAN som er motpart til Spekter i de sentrale forhandlingene.

I Spekter-området er Hovedavtalen, og innledende del av overenskomsten (A-delen) felles. Disse finner du på nettsidene til SAN.

Område 9 - NMD/Vitusapotek

Gjeldende overenskomst:

Tidligere overenskomst:

Område 10 - Sykehusapotek og andre helseforetak

Gjeldende overenskomster:

Tidligere overenskomster: