I hele sommer (ut august) kjører vi kampanje for å øke organisasjonsgraden blant norske farmasøyter - og farmasistudenter!

Det er i alles interesse at flest mulig er organisert, både provisorfarmasøyter, reseptarfarmasøyter, farmasistudenter, pensjonister, apotekere, bestyrere, QPer, QAer, CAMer, stipendiater, ledere, regionssjefer - kort sagt ALLE farmasøyter!

Her finner du gode argumenter for bruk ved verving.

Premier

  • Alle som verver mottar et gavekort på kr 500,- for hvert nye medlem*
  • I tillegg trekker vi ett gavekort på kr 1000,- blant alle som ververe. Ett lodd pr vervet medlem*.
  • Den som verver flest** nye medlemmer* mottar et gavekort på kr 1000,-.
  • Vi trekker også ett gavekort på kr 1000,- blant nyinnmeldte - betalende - medlemmer.

Hvordan verver jeg?

  1. Få e-postadressen til farmasøyten du ønsker å verve.
  2. Logg inn på «min side» (brukernavn er mobilnummeret ditt).
  3. Klikk «verv en kollega» og send vervelenke på e-post.
  4. Når farmasøyten du verver har betalt første faktura kommer det et gavekort i posten og du er med i trekkingen.

Logg inn på MinSide

Vilkår

*Den du verver må være autorisert provisorfarmasøyt eller reseptarfarmasøyt. Gavekort sendes når kontingenten er betalt.

**Ved delt førsteplass, og færre enn fem vervinger, trekkes vinneren. Ved delt førsteplass, og fem eller flere vervinger, får alle vinnerne ett gavekort hver.