Smitteverntiltak i Apotek

shield-4844576_1280.jpg

Smitteverntiltak i Apotek

Det er fortsatt en del usikkerhet og bekymring blant ansatte i apotek. Her har vi samlet lenker til noen av de sidene der man kan finne informasjon. Videre har foreningen spilt inn til Helsedirektoratet og Apotekforeningen at det er behov for ytterligere tiltak.

Farmaceutene vil berømme alle de dyktige og ansvarsfulle farmasøyter og apotekteknikere som nå utgjør førstelinjen i landets legemiddelhåndtering.

Det er arbeidsgiverne som er ansvarlige for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for sine ansatte, også under den pågående krisen. Det er arbeidsgivers ansvar å omsette myndighetenes pålegg, råd og anbefalinger om smittevern og håndtering av koronavirusepandemien. Dette gjelder både lokal arbeidsgiver og sentral arbeidsgiver. Opplever du at smittevernsituasjonen i ditt apotek ikke er håndtert, kontakt hovedverneombudet i kjeden.

Farmaceutene oppfordrer medlemmene til å ta seg tid til å gjennomgå informasjonen fra sine respektive arbeidsgivere.

Anbefaling fra Helsedirektoratet

Oppdatert 25. mars 2020 kl 14:15

"Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme eldre og kronisk syke helsearbeidere mot smitte av covid-19. Helsedirektoratet anbefaler derfor at de blir satt til å håndtere pasienter med andre alvorlige sykdommer enn covid-19 og som også trenger god diagnostikk, behandling og pleie i helsetjenesten i disse dager."

Les mer hos Helsedirektoratet...

Apotek.no

Apotekforeningen har tatt på seg å koordinere apotekkjedenes innsats i forbindelse med koronaepidemien. Deres ressursside ligger på lenken Apotekinfo (innloggingsside) som alle ansatte i apotek skal ha tilgang til: https://www.apotek.no/apotekinfo

Helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet koordinerer kampen mot koronavirus. De har en egen ressursside for helsepersonell som du finner på denne lenken: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

FHI.no

Folkehelseinstituttets temaside for helsepersonell ligger på denne lenken: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/, men viser i praksis til Helsedirektoratets sider.

Farmaceutenes innspill

Farmaceutene har forståelse for at situasjonen har oppstått brått, og at utviklingen går raskt og endrer seg. Basert på tilbakemeldinger fra medlemmer i førstelinjen, har vi i dag tatt kontakt med Helsedirektoratet, Apotekforeningen og de tre kjedene, og bl.a. spilt inn følgende punkter.

 • Farmaceutene savner en overordnet beredskapsplan, og en koordinering som sikrere tilgang på apotek over hele landet – også når epidemien utvikler seg – uavhengig av apotekeier. Dette betyr behov for koordinering på tvers av kjedene på et overordnet nivå.
 • Alle som ikke må ha direkte kontakt med publikum må skjermes. Dette gjelder eksempelvis multidoseapotek og andre med viktige leveringer til kommune- og sykehus.
 • Verne ansatte i risikogruppene. Foreningen mener at ansatte i risikogruppene ikke bør plasseres i «førstelinjen», og kanskje også vernes mot ansatte som står i førstelinjen. Praktiske løsninger må finnes i de ulike apotek.
 • Kjedene må vurdere å dele ansatte i bemanningslag/grupper, for å forhindre at alle blir smittet på en gang.
 • Større fokus på smittevern i apotek. Smittevernseksperter bør gjennomføre befaring i apotek og komme med anbefalinger.
 • Nye rutiner for vask/desinfisering. Det må legges til rette for at ansatte kan vaske hender, og vaske/desinfisere potensielt kontaminerte flater, hyppig. Eksempelvis disk, betalingsterminal, kølappmaskin og inngangsdør.
 • Skjerpe inn rutiner for nedvasking av apotek, og daglig vask av klær/uniform.
 • Å installere pleksiglassbeskyttelse i resepturene kan være et tiltak som bør vurderes. Som et minimum bør det merkes av hvor tett på resepturen kunden kan stå, eksempelvis med tape på gulvet.
 • Det bør oppfordres til kontaktløs digital betaling.
 • Begrense antall kunder i apoteket. For å ivareta behovet for «sikkerhetsavstand» vil det måtte reguleres hvor mange som kan slippe inn. Apotekets utforming og areal vil måtte være førende. Adgangskontrollen bør ikke ivaretas av kritisk helsepersonell, og dette personellet bør ikke ha direkte kontakt med øvrig personell i apoteket.
 • Stenge adgangen for publikum til å benytte selvplukk i selvvalget. I den pågående situasjonen mener foreningen selvvalgene bør stenges. Det betyr at ansatte vil måtte hente produkter fra disse.
 • Tilrettelegge for at personer med symptomer kan ekspederes utenfor selve apoteket.
 • Det må prioriteres at apotek som tilbyr vaksiner får tilgang til nødvendig smittevernsutstyr for å ivareta tjenesten.
 • Farmaceutene oppfordrer alle til å være kreative på eget apotek, og til å dele gode løsninger man finner, slik at andre kan ta nytte av disse.

Spørsmål om hvordan arbeidsplaner påvirkes av koronaepidemien, les denne artikkelen.

Trenger du en plakat til døren?

Hvis du trenger et oppslag til døren på apoteket, kan du laste det ned her.

Slik gjør du:

 1. Skriv ut
 2. Fyll ut kundebegrensning
 3. Fyll ut apotekets telefonnummer
 4. Fest på døren