Årsmøte

Årsmøte

Årsmøtet finner sted 10.mars 2014 på Rica Forum Hotell i Stavanger.

I tillegg til rene årsmøtesaker vil provisorfarmasøyt Andreas A Christensen holde et innlegg om benzodiazepiner og Z-hypnotika. Christensen er ansatt ved sjukehusapoteket i Stavanger og jobber blant annet på geriatrisk post.

 

Invitasjon er sendt kretsens medlemmer per mail.