Årsmøte

Årsmøte

Norges Farmaceutiske Forening, Oppland krets, avholdt årsmøte 4.mars 2014 på Mølla Hotell på Lillehammer.

I tillegg til rene årsmøtesaker orienterte sentralstyremedlem Mona M Lyftingsmo om foreningens nye visjon

Referat fra årsmøte

Årsberetning 2013

Budsjett 2014