Valg er foretatt

Valg er foretatt

Valg er foretatt i NFF Nord- og Sør-Trøndelag. 

Kontaktinformasjonen på nettsiden er oppdatert.