Sentralstyret 2019

sentralstyret2019.jpg
Fra venstre; Urd Andestad, Hilde Erdal, Birgitte Lloyd, Ørjan Apeland, Rønnaug Larsen, Irvin Cehajik, Ingun Gjerde og Maria Kalland. Ikke tilstede: Line Gropen og Ivar W. Grosvold

Sentralstyret 2019

Sentralstyret leder foreningens virksomhet mellom representantskapsmøtene (årsmøte) og møtes 7–8 ganger i året. Sentralstyret i NFF kan sammenlignes med Regjeringen og representerer dermed den utøvende makt.

Sentralstyret har 10 medlemmer, hvorav 5 er direkte valgt av Representantskapet på årsmøtet. Leder for de tre seksjonene (seksjon for medlemmer i apotek, foretak og offentlig ansatte) samt leder for forum for privatansatte og driftskonsesjonærer utgjør de resterende 5 medlemmene.

 

Medlemmer:

Rønnaug Eline Larsen
Leder av Norges Farmaceutiske Forening
Tlf.: 21 02 33 53
Mobil: 97 06 40 01
ronnaug.larsen@farmaceutene.no

Ørjan Leiknes Apeland
NFF-P
Norsk medisinsk syklotronsenter AS
Mobil: 92 85 56 55
orjan.apeland@syklotronsenteret.no

Ivar Wilhelm Grosvold
RS-valgt
Folkehelseinstituttet
Mobil: 41 45 29 92
ivar.grosvold@gmail.com 

Urd Andestad  
RS-valgt
Abbot Norge AS  
Mobil: 917 53 336 
urd.andestad@abbott.com 

Hilde Erdal 
RS-valgt
RELIS Vest (Helse Bergen HF) 
Mobil: 90 97 97 88
erdal.hilde@gmail.com 

Birgitte Lloyd
NFF-D
Apotek 1 Svanen Porsgrunn, Porsgrunn
Tlf: 90 08 37 19
birgitte.lloyd@apotek1.no

Line Gropen  
RS-valgt
Roche Norge AS
Mobil: 95 78 70 65
line.gropen@roche.com 

Ingun Gjerde  
NFF-A
Apotek 1 Galleriet  
Mobil: 93 29 38 12
niraeth@hotmail.com

Irvin Cehajik 
NFF-F
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, Sykehusapoteket i Trondheim
Mobil: 48 23 30 58
irvince@sykehusapotekene.no 

Maria Kalland
NFF-O
Statens Legemiddelverk
Mobil: 92 04 56 48
Maria.Kalland@legemiddelverket.no

 

---------------------------------------

Protokoller fra 2019

Protokoller fra 2018

Protokoller fra 2017

Protokoller fra 2016

Protokoller fra 2015

Protokoller fra 2014