Sentralstyret 2020

sentralstyret2020.png

Sentralstyret 2020 - Fra venstre: Marie Karoliussen Clason (Møtte opp for Ørjan Apeland), Hilde Erdal, Irvin Cehajik, Ingun Gjerde, Lloyd Mbugua Kangu, Rønnaug Larsen, Ivar Wilhelm Grosvold, Urd Andestad, Hilde Samdal.

 

Sentralstyret leder foreningens virksomhet mellom representantskapsmøtene (årsmøte) og møtes 7–8 ganger i året. Sentralstyret i NFF kan sammenlignes med Regjeringen og representerer dermed den utøvende makt.

Sentralstyret har 10 medlemmer, hvorav 5 er direkte valgt av Representantskapet på årsmøtet. Leder for de tre seksjonene (seksjon for medlemmer i apotek, foretak og offentlig ansatte) samt leder for forum for privatansatte og driftskonsesjonærer utgjør de resterende 5 medlemmene.

 

Medlemmer:

Rønnaug Eline Larsen
Leder av Norges Farmaceutiske Forening
Tlf.: 21 02 33 53
Mobil: 97 06 40 01
ronnaug.larsen@farmaceutene.no

Ivar Wilhelm Grosvold
Nestleder - RS-valgt
Folkehelseinstituttet
Mobil: 41 45 29 92
ivar.grosvold@gmail.com 

Urd Andestad  
Sekretær - RS-valgt
Abbot Norge AS  
Mobil: 917 53 336 
urd.andestad@abbott.com 

Ørjan Leiknes Apeland
NFF-P
Norsk medisinsk syklotronsenter AS
Mobil: 92 85 56 55
orjan.apeland@aasproduksjonslab.no

 

Hilde Erdal 
RS-valgt
RELIS Vest (Helse Bergen HF) 
Mobil: 90 97 97 88
erdal.hilde@gmail.com 

Birgitte Lloyd
NFF-D
Apotek 1 Svanen Porsgrunn, Porsgrunn
Tlf: 90 08 37 19
birgitte.lloyd@apotek1.no

Lloyd Mbugua Kangu 
RS-valgt
Sykehusapoteket Oslo, Ullevål
Mobil: 92 88 23 90
lloyd.kangu@gmail.com​ 

Ingun Gjerde  
NFF-A
Apotek 1 Galleriet  
Mobil: 93 29 38 12
niraeth@hotmail.com

Irvin Cehajik 
NFF-F
Sykehusapotekene HF, Sykehusapoteket i Oslo, farmasøytiske tjenester
Mobil: 48 23 30 58
irvince@sykehusapotekene.no 

Hilde Samdal
NFF-O
Statens Legemiddelverk
Mobil: 95 77 13 48
hilde.samdal@legemiddelverket.no