Sentralstyret 2021

Sentralstyret leder foreningens virksomhet mellom representantskapsmøtene (årsmøte) og møtes 7–8 ganger i året.
 Sentralstyret i NFF kan sammenlignes med Regjeringen og representerer dermed den utøvende makt.

Sentralstyret har 8 faste medlemmer, hvorav 5 er direkte valgt av Representantskapet på årsmøtet. I tillegg kommer én representant fra Studentforum samt 3 varamedlemmer, hvorav den høyest rangerte møter fast på sentralstyremøtene. 

Medlemmer:
Urd Andestad  
Leder av Norges Farmaceutiske Forening
Mobil: 959 76 269
leder@farmaceutene.no

Ingun Gjerde  
Nestleder
Apotek 1 Galleriet
Mobil: 93 29 38 12
niareth@hotmail.com


Ivar Wilhelm Grosvold
Folkehelseinstituttet
Mobil: 41 45 29 92
ivar.grosvold@gmail.com

 

Zahra Helmizadeh  
Boots apotek Grorud
zahra_helmi@hotmail.com

Lloyd Mbugua Kangu 
Sykehusapoteket Oslo, Ullevål
Mobil: 92 88 23 90
lloyd.kangu@gmail.com​ 

Irvin Cehajik 
Sykehusapotekene HF, Sykehusapoteket i Oslo, farmasøytiske tjenester
Mobil: 48 23 30 58
stingraymf@gmail.com 

Ida C. R. Schwensen
Boehringer Ingelheim 
ida_schwensen@hotmail.com 

 

Manpreet Kour Hans
Student Universitetet i Bergen
mkhans40@hotmail.com

 

1.varamedlem
Birgitte Lloyd
Apotek 1 Svanen Porsgrunn, Porsgrunn
Tlf: 90 08 37 19
birgitte.lloyd@apotek1.no