Sentralstyret

Sentralstyret leder foreningens virksomhet mellom representantskapsmøtene (årsmøte). Sentralstyret i NFF kan sammenlignes med Regjeringen og representerer dermed den utøvende makt.

Sentralstyret har 10 medlemmer, hvorav 5 er direkte valgt av Representantskapet på årsmøtet. Leder for de tre seksjonene (seksjon for medlemmer i apotek, foretak og offentlig ansatte) samt leder for forum for privatansatte og driftskonsesjonærer utgjør de resterende 5 medlemmene.

 

ronnauglarsen_sh.jpg

Rønnaug Eline Larsen
Leder av Norges Farmaceutiske Forening
Tlf.: 21 02 33 53
Mobil: 97 06 40 01
ronnaug.larsen@farmaceutene.no

 

 

apeland.jpg

Ørjan Leiknes Apeland
NFF-P
Norsk medisinsk syklotronsenter AS
Mobil: 92 85 56 55
orjan.apeland@syklotronsenteret.no
 

ivar_grosvold.jpg
Ivar Wilhelm Grosvold
RS-valgt
Folkehelseinstituttet

Mobil: 41 45 29 92
ivar.grosvold@gmail.com
 

="torunngudmestad_redigert.jpg"
Torunn Gudmestad Øvrebø
RS-valgt
Boots apotek Kvadrat 
Mobil: 93 66 38 47
torunngudmestad@gmail.com

mona_moxness.jpg

Mona Moxness Lyftingsmo
RS-valgt
Selvstendig næringsdrivende

Mobil: 90 12 13 08
moxness@lyftingsmo.no

 

 
Line Gropen 
RS-valgt
Roche Norge AS

Mobil: 95 78 70  65
line.gropen@roche.com

 

Grete Solberg 
NFF-A
Apotek 1 Bjørnen Sarpsborg 
Mobil: 99 01 48 37
gretesol9@gmail.com

 

Susanne Pieper
NFF-F
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, Sykehusapoteket i Trondheim
Mobil: 98 64 21 13
susanne.pieper@sykehusapoteket.no

 

 
Maria Kalland
NFF-O
Statens Legemiddelverk
Mobil: 92 04 56 48
Maria.Kalland@legemiddelverket.no
 

birgitte_lloyd.jpg

Birgitte Lloyd
NFF-D
Apotek 1 Svanen, Porsgrunn
Tlf. arb.: 35 93 19 30
Mobil: 90 08 37 19
birgitte.lloyd@apotek1.no