NFF-A - Seksjon for apotekansatte

NFF-A organiserer medlemmer ansatt i private apotek. De fleste av disse er ansatt i en av de tre kjedene; Apokjeden, Alliance Boots eller Vitus. I tillegg finnes det en del frittstående apotek. Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehusapotek er også med i NFF-A fordi de omfattes av samme overenskomst som de private apotekene.

De ansatte i hver kjede velger tre hovedtillitsvalgte og minst ett varamedlem. Det samme gjøres i gruppen for frittstående apotek. Hver av hovedtillitsvalgtgruppene velger sin leder, og disse fire utgjør styret i NFF-A. Styret konstituerer seg selv og velger sin leder og hvem som skal sitte i Sentralstyret som representant for NFF-A.

Her finner du Retningslinjer for NFF-A.

Kommende kurs og arrangementer

Ingen arrangementer