NFF-O Seksjon for offentlig ansatte

Medlemmene i denne seksjonen jobber i det offentlige. Typiske arbeidssteder er blant annet Statens Legemiddelverk, Giftinformasjonen, universitet og høyskoler, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Her finner du Retningslinjer for NFF-O.

Kommende kurs og arrangementer

Ingen arrangementer