Seksjoner og forum

Yrkesaktive medlemmer er organisert i tre seksjoner og to fora, avhengig av arbeidssted. I tillegg har vi to fora for hhv studenter og pensjonister. Seksjoner og fora skal ivareta medlemmenes særlige interesser.

Finn hvilken seksjon eller forum du tilhører nedenfor.