Seksjoner og forum

Medlemmer tilordnes relevant forum dersom de hører til forumets interessefelt. Foraene skal ivareta disse medlemmenes særlige interesser 

Norges Farmaceutiske Forening har følgende faste fora:

Farmaceutene – Apotekerforum
Farmaceutene – Studentforum
• Farmaceutene – Pensjonistforum