Seksjoner og forum

Som yrkesaktivt medlem hører du inn under en seksjon eller et fora, avhengig av arbeidssted. Hensikten med seksjoner og fora er at disse skal ivareta medlemmenes særlige interesser knyttet til arbeidsforhold.

Finn hvilken seksjon eller forum du tilhører nedenfor.