Seksjoner og forum

Medlemmer tilordnes relevant forum dersom de hører til forumets interessefelt. Foraene skal ivareta disse medlemmenes særlige interesser 

 

Norges Farmaceutiske Forening har følgende faste fora:
• Farmaceutene – Apotekerforum
Farmaceutene – Studentforum
Farmaceutene – Pensjonistforum