Sekretariatet

Som følge av covid-19 situasjonen og at vi er pålagt hjemmekontor kan det være vanskelig å komme i kontakt med oss på telefonnumrene oppgitt nedenfor. Den beste måten å komme i kontakt med sekretariatet er å sende en e-post til oss på nff@farmaceutene.no eller bistand@farmaceutene.no
Eventuelt kan du forsøke vårt felles telefonnummer 21 02 33 54.

Sekretariatet utfører det daglige arbeid i foreningen, under sentralstyrets ledelse. Sekretariatet ledes av generalsekretæren. De ansatte har ulik bakgrunn og inkluderer farmasøyter og jurister.

E-post bør sendes til nff@farmaceutene.no slik at den kan behandles selv om noen er fraværende.

Gjelder henvendelsen bistand i arbeidsforholdet ber vi deg gjennomgå denne siden først.

 

Greta Torbergsen
Generalsekretær
Tlf.: 21 02 33 55
gt@farmaceutene.no

Jon Ole Whist
Forhandlingssjef/jurist
bistand@farmaceutene.no

Lilly E. Agerup
Juridisk seniorrådgiver
bistand@farmaceutene.no

Mathias Calmeyer Østvold
Jurist/rådgiver
bistand@farmaceutene.no

Andrea Svensson
Saksbehandler
bistand@farmaceutene.no

Lillian Lund
Konsulent
Tlf.: 21 02 33 54
lillian.lund@farmaceutene.no

Martina Pilskog
Organisasjonskonsulent
Tlf.: 21 02 33 49
martina@farmaceutene.no

Hanne Nessing
Ansvarlig redaktør, NFT
Tlf.: 21 02 33 46
hanne.nessing@farmaceutene.no

Linn Brændhaugen
Grafisk designer, NFT
Tlf.: 21 02 33 52
linn@farmaceutene.no

Tore Rasmussen Steien
Journalist NFT
Tlf.: 21 02 33 45
tore@farmaceutene.no