SANs råd i Trondheim

enova-kurven.jpg
Farmaceutene

SANs råd i Trondheim

SANs råd avholdt høstkonferanse i Trondheim 27. - 29. oktober. Det viktigste temaet var de forestående hovedavtaleforhandlingene med Spekter.

SAN er Farmaceutenes forhandlingssammenslutning på Spekterområdet. I dette området finner vi bl.a. NMD/Vitusapotek, helseforetakene, Norsk helsenett SF og Helseplattformen AS.

SAN

SAN består - for alle praktiske formål - av Farmaceutene, NITO, Jordmorforeningen, og alle Akademikernes medlemsforeninger. I rådet skal alle foreningene være representert med minst en delegat. Farmaceutene deltok med leder Urd Andestad og forhandlingssjef Jon Ole Bjørklund Whist.

Hovedavtaleforhandlinger

I løpet av de tre dagene i Trondheim fikk rådet diskutert seg gjennom status på dagens hovedavtale, de innsendte forslag til endringer/tillegg, og landet en foreløpig strategi for forhandlingene.

Det ble også tid til å besøke Helseplattformen AS og Enova SF, som begge har hovedkontor i Trondheim.

Helseplattformen

Hos Helseplattformen fikk rådets medlemmer en introduksjon av arbeidet med å etablere en felles pasientjournal for primær- og spesialisthelsetjeneste i Helse Midt-Norge. Selskapet eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune, men det er 4 helseforetak, 65 kommuner og ca 750 fastleger som etter planen skal inn på systemet når det lanseres våren 2022.

ENOVA

Hos Enova fikk rådet en presentasjon av Enovas rolle som forvalter av Klima og energifondet, som er helt sentralt i jobben med "det grønne skiftet". Det ble også tid til en omvisning i Norges største pluss-hus, et hus som produserer mer energi enn det bruker.

PS Fortsatt tog til Lundamo

For spesielt interesserte kan det meldes at det ble observert tog, retning Lundamo, i det jernbanen ble krysset på vei tilbake til Trondheim sentrum...

lundamo.jpg

lundamo.jpg, av Jon