Samling UH-tillitsvalgte høst 2018

Samling UH-tillitsvalgte høst 2018

12.10 – 15.10.18

Sted

Reykjavik, Island

Målgruppe

Kurset retter seg mot Farmaceutenes tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i UH-sektoren.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. 

Læringsmål

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om statens hovedtariffavtale, om lovgivningen for statsansatte, samt kunnskap om hvilke politiske påvirkningsmuligheter man har som tillitsvalgt. Det blir lagt opp til networking mellom de ulike universitetenes representanter, og vi vil også knytte kontakter med det islandske farmasimiljøet.

Program

Program finnes her

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn