Samarbeid mellom lege og farmasøyt i kommune

Samarbeid mellom lege og farmasøyt i kommune

Rapporten "Kartlegging av samarbeidsformer mellom legetjenesten i kommunen og farmasøyter" er utarbeidet av Oslo Economics for Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse-og Omsorgsdepartementet. Rapporten i sin helhet kan du lese nedenfor. 

Kartlegging av samarbeidsformer mellom legetjenesten i kommunen og farmasøyter