Særlig om lønnsoppgjøret i NMD-Vitusapotek 2019

Særlig om lønnsoppgjøret i NMD-Vitusapotek 2019

Lønnsoppgjøret 2019 kan bli krevende i NMD.

I NMD/Vitusapotek har Farmaceutenes tillitsvalgte vært ansvarlige og brukt de fire kriterier i de foregående års lønnsoppgjør. Det betyr at man, sett hen til bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne har vært ansvarlig moderate i de foregående oppgjør. Nå viser regnskapstallene at Norsk medisinaldepot leverer bedre resultater enn hva man kunne få inntrykk av.

I overenskomstens del A fremgår det at:

«Lønnsoppgjøret skal føres på grunnlag av det inntektspolitiske grunnlaget for forhandlingene. [les: frontfaget]. Dessuten skal følgende kriterier legges til grunn:

  • Virksomhetens økonomi
  • Produktivitet
  • Fremtidsutsikter
  • Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpassing»

Basert på ovenstående har Farmaceutene i mars avholdt tre møter under overskriften «Unngår vi streik i NMD/Vitusapotek i 2019?», vi har også lagt ut opptak fra møtet i Stavanger, slik at medlemmer som ikke var til stede kan få del i informasjonene som ble gitt. [NB Du må logge inn for å se opptaket].

At vi løfter problemstillingen med mulig streik betyr ikke at vi ønsker å streike, eller at vi skal streike. Streik er imidlertid det eneste lovlige pressmiddel vi har, dersom vi ikke får et lønnsoppgjør som gjør av lønnsveksten i NMD skjer i tråd med de fire avtalte kriteriene.

Som medlem oppfordres du til å be om en lønnssamtale, og til å dele resultatet med de hovedtillitsvalgte. Du oppfordres også til å spille inn synspunkter på hvordan du mener lønnsoppgjøret bør innrettes.