Særlig om lønnsoppgjørene i Apotek 1 og Boots 2019

Særlig om lønnsoppgjørene i Apotek 1 og Boots 2019

Foreningen har fått noen tilbakemeldinger fra medlemmer i Apotek 1 og Boots som er usikre på hvordan lønnsoppgjøret vil foregå i år.

Det er ikke slik at hvert enkelt medlem skal forhandle sin egen lønn. Størrelsen på lønnsoppgjøret, og størrelsen på eventuelle generelle tillegg, gruppetillegg og avsetninger til individuell fordeling, skal forhandles av hovedtillitsvalgtsgruppene med hver enkelt kjede.

Når vi oppfordrer alle medlemmer til å be om en lønnssamtale i forkant, og til å dele referatet med de hovedtillitsvalgte, er det for å gi de hovedtillitsvalgte drahjelp og gode argumenter i forhandlingene.

Som medlem oppfordres du til å spille inn synspunkter på hvordan du mener lønnsoppgjøret bør innrettes.

Både hovedtillitsvalgtsgruppene og kjedene er klar over at enkelte medlemmer gikk glipp av opprykk på lønnsstigen ved nyttår, og vil se særskilt på dette i forbindelse med forhandlingene.

I begge kjeder vil man også diskutere hvordan omlegging av arbeidstid påvirker enkelte grupper særlig negativt, og søke å finne kompenserende tiltak.