Rønnaug Larsen gjenvalgt som leder

ronnaug_rs2018.jpg
Norges Farmaceutiske Forening

Rønnaug Larsen gjenvalgt som leder

Rønnaug Larsen ble gjenvalgt som leder av Farmaceutene for to nye år på foreningens Representantskapsmøte 14-15.november. 

Drøyt 30 representanter fra foreningens kretser, i tillegg til sentralstyre og representanter fra sekretariatet, deltok på møtet på Lillestrøm. 

Urd Andestad og Hilde Erdal ble valgt som nye medlemmer til sentralstyret. Andestad jobber idag som Market Access Manager i Abbott men har arbeidserfaring fra både Helsedirektoratet og Statens Legemiddelverk. Hun har hatt flere ulike verv i NFF, blant annet som leder for NFF-O og sentralstyremedlem. Erdal har RELIS Vest som arbeidssted og har erfaring fra forhandlingsutvalg og foretakstillitsvalgt i Helse Bergen.  De nyvalgte kandidatene tiltrer ved årsskiftet. Sentralstyrets sammensetning  ser du her

Organisasjonsutvalget, som ble opprettet etter vedtak på fjorårets representantskapsmøte, la frem en foreløpig rapport fra sitt arbeid. Utvalgets mandat er blant annet å kartlegge utviklingstrekk i samfunnet som kan få konsekvenser for det organiserte arbeidslivet, se på eksisterende organisasjonsstruktur i sin helhet, herunder vurdere hvilken struktur og form organisasjonen bør ha for å oppnå sine mål på en best mulig måte. Rapporten ble tatt til orientering av representantskapet og utvalget jobber videre med hovedstruktur som fremkom i rapporten.  Den endelige rapport vil komme til høring blant medlemmene i løpet av våren 2019 for at nye vedtekter skal kunne vedtas på neste års representantskapsmøte. 

Dagsorden fra Representantskapsmøte 14-15.november 2018
Protokoll fra Representantskapsmøte 14-15.november 2018