Rett til spisepauser til «fri disposisjon»

Rett til spisepauser til «fri disposisjon»

Hvilken rett har farmasøyter i apotek til spisepauser? Hva kan farmasøyten kreve når spisepausen ikke blir gjennomført i tråd med overenskomstene for apotekene?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn