Rett rundt hjørnet

Rett rundt hjørnet

(Publisert i NFT 6/2019)

Visst er det litt vanskelig å shake av seg ferie modusen og komme i gang etter sommeren, men samtidig er det gøy å sjekke kalenderen og se hva som venter rett rundt hjørnet. Og ikke minst hvem!

I lesende stund har Jenny Tran rundet hjørnet i Tollbugata og startet i et vikariat for vår erfarne seniorrådgiver Guri Wilhelmsen. Jenny er helt fersk farmasøyt, men har mer enn studier på cv-en. I Guris fravær skal hun blant annet jobbe med rekruttering, og være med og vise foreningens verdi overfor farmasistudenter og unge farmasøyter. Dette blir spennende! Du kan lese mer om Jenny et annet sted i tidsskriftet. Siden Guri, og nå Jenny, innehar den eneste farmasøytstillingen i sekretariatet, er farmasifag og fagpolitikk en del av jobben –  og her jobbes det tett med meg som valgt leder.

Bakgrunnen for at det ikke er flere farmasøyter i sekretariatet er at foreningen er en medlemsdrevet organisasjon. Tillitsverv, styreverv og andre verv innehas av foreningens medlemmer, som alle har  farmasifaglig kompetanse.  Sekretariatet består derfor av 10 medarbeidere som bidrar med annet foreningen trenger: kompetanse innen jus,  forhandlinger, arrangementer, regnskap, journalistikk og grafisk design.

En medlemsdrevet organisasjon er avhengig av god tillitsvalgtsopplæring, og hvert halvår  arrangerer vi grunnkurs for deg som er / blir / ønsker å bli tillitsvalgt. Neste kurs arrangeres 2. og 3. september. Kurset gir grunnleggende innføring i tillitsvalgtrollen, med blant annet kjennskap til organisasjonen, overenskomstene og relevante lover som regulerer arbeidslivet. I tillegg får du knyttet verdifullt nettverk med andre engasjerte tillitsvalgte. Kan dette være noe for deg? Kurs- og påmeldings informasjon finner du på www.farmaceutene.no/kalender.

På de 18 medlemsmøtene som ble avholdt i januar/ februar i år, var ett av temaene at en organisasjonsendring er på gang. Organisasjonsutvalget er nå nesten i mål med forslaget til nye vedtekter for foreningen.

I de nye vedtektene legges det fortsatt opp til at det skal være en medlemsdrevet organisasjon med sekretariat som i dag, men strukturen blir  annerledes. Jeg håper derfor du tar deg tid til å se på utkastet til nye vedtekter. Informasjon om hvor du finner utkastet står i medlemsbrevet som ble sendt ut tidlig i august. Endelige vedtekter skal behandles på representantskapsmøtet (RS) i midten av  november, så nå er tiden inne for å gi tilbakemeldinger.

Men før det venter en mekling rett rundt hjørnet. Årets lønnsforhandlinger med NMD endte med brudd, og hvis det blir brudd også i meklingen, blir det streik i Vitusapotek. Meklingsdato er satt til 16. september, og Riksmekleren skal forsøke å finne en løsning som både SAN (representerer Farmaceutene) og Spekter (representerer NMD) kan leve med. Frist for å bli enige er midnatt, natt til 17. september. Mer informasjon finner du på nettsidene til foreningen.

For medlemmene i NMD har fire av de fem siste lønnsoppgjørene endt under frontfaget –  samtidig som at selskapet genererer flere hundre  millioner i overskudd og gjennomsnittslønnen for  farmasøyter i Vitusapotek nå ligger en god del lavere enn gjennomsnittslønnen hos sammen lignbare  arbeids - givere. Møter vi har hatt med  medlemmer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø i sommer viser frustrasjon over å ligge bakpå  lønnsmessig og vilje til å streike om det skulle være nødvendig. Vi får håpe NMD besinner seg.

Ved hvert hjørne ligger nye retninger på lur (Stanislaw Jerzy Lec).

Rønnaug Larsen, leder av Norges Farmaceutiske Forening