Responstid

Medlemmenes henvendelser for juridisk rådgivning og bistand øker stadig. På grunn av stor arbeidsmengde må det derfor påregnes noe responstid, som regel får man tilbakemelding innen en uke. Dersom saken din haster, skriv hvilken frist du har og begrunnelsen for at det er en hastesak når du tar kontakt.

Dersom man henvender seg kort tid før et møte finner sted, kan man ikke forvente at foreningen har mulighet til å bistå den aktuelle dagen, men vi vil alltid forsøke å bistå i den grad vi har mulighet og det er hensiktsmessig.