Representantskapsmøte 15-16.november 2017

23550131_1727179590677971_6007165666819255086_o.jpg

Representantskapsmøte 15-16.november 2017

Årsmøte i Norges Farmaceutiske Forening ble arrangert på Lillestrøm 15-16.november. 
Valg ble gjennomført og budsjett og handlingsplan for 2018 vedtatt. 

Drøyt 30 representanter fra foreningens kretser, i tillegg til sentralstyret og representanter fra sekretariatet, deltok på møtet. 
Det ble gjennomført valg til sentralstyret, valgkomité, kritisk revisjonsutvalg og appellutvalget. Forslag til vedtektsendring der Pensjonistkretsen og Studentkretsen omdannes til fora ble enstemmig vedtatt. 
Sentralstyrets forslag om å opprette et organisasjonsutvalg, som blant annet skal se på organisasjonsstrukturen i foreningen og foreslå nye/reviderte vedtekter/retningslinjer, ble også enstemmig vedtatt. 

Protokoll fra Representantskapsmøte 15-16.november 2017
Dagsorden fra Representantskapsmøte 15-16.november 2017